Headerbild

Likabehandlingsplan

I Gävle Judo Club anser vi att att alla medlemmar, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom vår förening.

Vi har tagit fram en likabehandlingsplan för klubben: Likabehandlingsplan för GJC

För att rapportera händelser som bryter mot vår likabehandlingsplan ska följande dokument användas: Händelserapport GJC

Adress

Gävle JC - Judo Arena Träffen Sätra

Kontakt

E-post: gavlejudoclub@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in