Headerbild

Vad är Judo

En av judons historiska hörnstenar är att man ska fostras till att bli en bättre människa och en god samhällsmedborgare. Judons värdegrund är densamma oavsett var i världen du än tränar judo.

Så här formulerar Svenska Judoförbundet den värdegrund som genomsyrar vår sport: 
  • Artighet, det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda att bemötas med artighet.

  • Hederlighet, handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.

  • Mod, det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva det som vi lärt oss.

  • Respekt, genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till vår klubb/träningslokal.

  • Självkontroll, att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande.

  • Vänskap, är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap.

  • Ärlighet, det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också.

  • Ödmjukhet, det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång.

Judons värdegrund i Gävle Judo Club

Såhär tar sig judons värdegrund uttryck i Gävle Judo Club: Judons värdegrund i Gävle Judo Club

DEN STORA OS-IDROTTEN

Judo betyder ”den följsamma vägen” och utvecklades i Japan i slutet av 1800-talet. Judon har genom åren blivit en modern idrott.

Judo är en av de populäraste idrotterna  i många länder världen runt. Den Internationella Judo Federationen (IJF) har inte mindre än 172 medlemsländer.

I Europa utövas judo av över två miljoner människor. De två största judoländerna är Frankrike och Tyskland där det finns ungefär 500 000 respektive 200 000 licenserade judoutövare (judokas).

I mitten av 1950-talet kom judon till Sverige. Sedan 1961 är Svenska Judoförbundet (SJF) medlem av Riksidrottsförbundet (RF). Idag 2005 finns drygt 18 000 utövare i över 160 klubbar. Av dem är ca 80 % ungdomar under 16 år. Alla landets klubbar har ungdomsverksamhet som leds av licenserade tränare.
Judo introducerades på OS-programmet 1964 och är sedan 1972 en etablerad olympisk idrott.

DEN LEKFULLA, MJUKA OCH UTVECKLANDE BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

 

 

Den variationsrika judoträningen bidrar på ett lekfullt sätt till barns och ungdomars utveckling, såväl fysiskt som psykiskt.

  

DEN MJUKA, TEKNISKA OCH ALLSIDIGA MOTIONSIDROTTEN

Judoträningen är mycket allsidig och har ett stort och varierat utbud av tekniker. Var och en kan därför hitta en ”judostil” som passar. Det spelar alltså ingen roll om Du är lång eller kort, tung eller lätt, stark eller svag. Det är framför allt detta som gör judon till en så fantastisk form av motion.

DEN EXPLOSIVA, TEKNISKA OCH TUFFA TÄVLINGSIDROTTEN

 

Judo som tävlingsidrott är mycket stimulerande, både för ungdomar och vuxna. Det beror på att judoträningarna och tävlingarna upplevs som spännande och variationsrika. Teknik, snabbhet, kondition och styrka är avgörande faktorer för framgångsrik tävlingsjudo.

I Sverige anordnas tävlingar på alla nivåer. SM-tävlingar och Swedish Judo Open är några av de stora händelserna inom svensk tävlingsjudo.

 

 

  

DEN ANPASSNINGSBARA OCH UTVECKLANDE PARASPORTEN

Judoträningen är lämplig vid de flesta typer av funktionsvariationer. Rörelse- och balansövningar, strukturerad innlärning samt fallträning är exempel på träning som lämpar sig utmärkt för de som har funktionsvariationer.

  

 

Vill du veta mer om judo är du välkommen att kontakta eller besöka oss så får du all information du behöver för att börja träna judo.

 

Adress

Gävle JC - Judo Arena Träffen Sätra

Kontakt

E-post: gavlejudoclub@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in