Headerbild

Kom och prova på! (Drop-in! 2 ggr. Gratis!)

***********

Nytt för denna termin är en nybörjar/motionärgrupp för vuxna!

***********

Varmt välkomna!   

OBSERVERA SCHEMAÄNDRINGEN FÖR BARNTRÄNINGEN PÅ MÅNDAGAR, DENNA HAR DELATS IN I TVÅ OLIKA GRUPPER PGA STORT DELTAGARANTAL, SE SCHEMA!